Home

Uitgelicht

Blijf optimistisch

Corona, Oekraïne, inflatie, er zijn genoeg redenen om je plannen te dwarsbomen. Toch denken wij dat juist nu de culturele sector een boost kan gebruiken. Er is grote behoefte aan afleiding, leuke en zinvolle activiteiten, prikkelende ontmoetingen en spannende ervaringen. En gelukkig zijn er mogelijkheden om jouw cultuurproject te helpen financieren. Dat maakt het een stuk gemakkelijker om op te starten. Dus ben je bezig met muziek, theater, kunst of andere creatieve activiteiten en je wilt iets bijzonders doen wat mensen in Wijk bij Duurstede graag zouden willen meemaken, check dan de mogelijkheden op cultuurfondswijkbijduurstede.nl of doe meteen een aanvraag voor een financiële bijdrage.

Initiatiefnemers gezocht

Vanwege corona zijn veel projecten geannuleerd. Dat is spijtig omdat er doorgaans veel tijd en energie is gestoken in plannen en voorbereiding. Mede hierdoor zijn veel ondersteuningsbijdragen ongebruikt op de plank blijven liggen en dat vinden wij bijzonder jammer.

De culturele sector heeft het al niet gemakkelijk en wij willen er graag op wijzen dat er nog voldoende mogelijkheden zijn om plannen te helpen slagen. Is het niet voor nu dan wel voor de komende periode. Kijk hiervoor op /aanvraag.

We denken dat corona voorlopig wel een complicerende factor zal blijven. Het is daarom zinvol om rekening te houden met de uitvoerbaarheid mochten er beperkende maatregelen van kracht zijn. Met online projecten heb je bijvoorbeeld minder last van deze complicaties. Kijk maar eens op deze corona initiatieven en ook mogelijke alternatieven voor fysieke uitvoeringen.

We hopen je hiermee te inspireren en vooral om je te adviseren om door te gaan met alle mooie plannen en projecten. Wij helpen je waar mogelijk.

21-01-Kunst verbindt

Ouderen die actief samen bezig zijn met het maken van kunst. Dit leidt tot: sociale activiteit, samenwerken, groei van eigenwaarde, ontmoeting, gezelligheid en ontspanning.

Datum aanvraag mei 2021
AanvragerQuarijn
Gevraagde bijdrage€ 2.435,-
Toegekende bijdrage€ 2.500,-
Advies Cultuurfonds2021-01-Kunst verbindt

Vikingschip krijgt al vorm

Sinds een jaar of twee wordt in de Vikinghal gewerkt aan een replica van een heus vikingschip. Het wordt geheel van eikenhout opgetrokken en wordt ca. 12 m lang en 2,5 m breed. Het is bedoeld als culturele attractie in de haven van Wijk bij Duurstede. In de begroting is uitgegaan van € 35.000,- aan projectkosten waarvan het Cultuurfonds een bijdrage heeft geleverd.

Zo langzaamaan begint het werk echt te vorderen. Ook het aantal bezoekers neemt steeds meer toe. Na twee jaar bouwen zijn we nu ook begonnen aan de activiteiten die volgend jaar moeten plaatsvinden zoals de vorming van een beheersstichting en de tewaterlating van het Vikingschip.

Toekenningscriteria

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage ter ondersteuning van een nieuw project dient aan de volgende toekenningscriteria te worden voldaan.

  • De aanvraag is afkomstig van een lokale organisatie uit Wijk bij Duurstede, Cothen of Langbroek
  • De activiteit is vernieuwend of heeft een toegevoegde waarde in het culturele aanbod van Wijk bij Duurstede
  • Er kan maximaal 2 opeenvolgende jaren een bijdrage worden toegekend voor een project
  • Het projectvoorstel is realistisch en concreet en het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers of amateurs
  • De bijdrage uit het Fonds is maximaal € 2500,= per aanvraag
  • Minimaal 25% van het projectbudget wordt gefinancierd vanuit andere bronnen, tenzij deze voorwaarde waardevolle nieuwe initiatieven in de weg staat

+/+ Samenwerking met andere Wijkse organisaties strekt tot aanbeveling

 

Wat wordt niet ondersteund
  • Evenementen/activiteiten waarvoor een aanvrager reeds structurele ondersteuning krijgt
  • Projecten die al lopen voordat de aanvraag is gedaan
  • Investeringen