Home

Een bijdrage om je op weg te helpen!

Heb je plannen voor een bijzonder cultureel project of denk je aan de mogelijkheid van een uitvoering? Informeer dan bij het Cultuurfonds Wijk bij Duurstede naar een financiële bijdrage. Wij stimuleren nieuwe projecten ter ondersteuning om verder te komen. Kijk op cultuurfondswijkbijduurstede.nl of stuur een mail naar info@cultuurfondswijkbijduurstede.nl en informaar naar de mogelijkheden.

24-01-Fibula terug in Wijk

In maart 2024 is een muurschildering verschenen aan de Holwerdastraat 2 in Wijk bij Duurstede. Niet toevallig de plek waar bij archeologische opgravingen de bekende mantelspeld, de fibula is gevonden. De Utrechtse muurschilderaar Johannes de Man heeft dit schilderstuk voor iedereen zichtbaar aangebracht op initiatief van André van Zwieten en bewoner Ton de Wette.

Datum aanvraagjanuari 2024
AanvragerAndré van Zwieten
Gevraagde bijdrage€ 2.000,-
Toegekende bijdrage€ 1.000,-
Advies Cultuurfonds2024-01-Fibula terug in Wijk

23-02-Vermeer parels op paneel

In het Jaar van Vermeer georganiseerde workshops met door inwoners geschilderde panelen. Tijdens de kunstmarkt in oktober ’23 zijn de werken tentoongesteld in de Open Hof.

Datum aanvraag februari 2023
AanvragerWijks Atelier
Gevraagde bijdrage€ 2.500,-
Toegekende bijdrage€ 1.000,-
Advies Cultuurfonds2023-02-Vermeer-parels-op-paneel

Handen af van de Wijkse cultuur!

VERKEERDE BEZUINIGING

Op 31 oktober a.s. stemt de gemeenteraad in Wijk bij Duurstede over het voornemen om het Cultuurfonds Wijk bij Duurstede te elimineren. In 4 jaar tijd wordt het gehele budget voor culturele startups wegbezuinigd. Hierdoor wordt het nagenoeg onmogelijk om nieuwe projecten van de grond te krijgen, terwijl er toch al zo weinig budget beschikbaar is.

BELANGRIJKE FUNCTIE

Het Cultuurfonds Wijk bij Duurstede bestaande uit vijf door het College van B&W benoemde vrijwilligers, helpt initiatiefnemers om nieuwe aanvragen voor culturele projecten in te dienen en brengt hierover advies uit aan de wethouder van cultuur. Dergelijke aanvragen dienen aan meerdere criteria te voldoen. Zonder het Cultuurfonds wordt het voor veel partijen nog lastiger om een budgetaanvraag bij de gemeente in te dienen.

BEHOUD WIJKSE CULTURELE LEVEN

Wij vinden het opheffen van het Cultuurfonds onacceptabel omdat het tot een uitholling van de Wijkse kernwaarden zal leiden. Onze cultuur die tot in de wijde omtrek wordt gewaardeerd, dreigt nu kind van de rekening te worden. Laat daarom uw stem horen.

Onderteken de petitie!

Blijf optimistisch

Corona, Oekraïne, inflatie, er zijn genoeg redenen om je plannen te dwarsbomen. Toch denken wij dat juist nu de culturele sector een boost kan gebruiken. Er is grote behoefte aan afleiding, leuke en zinvolle activiteiten, prikkelende ontmoetingen en spannende ervaringen. En gelukkig zijn er mogelijkheden om jouw cultuurproject te helpen financieren. Dat maakt het een stuk gemakkelijker om op te starten. Dus ben je bezig met muziek, theater, kunst of andere creatieve activiteiten en je wilt iets bijzonders doen wat mensen in Wijk bij Duurstede graag zouden willen meemaken, check dan de mogelijkheden op cultuurfondswijkbijduurstede.nl of doe meteen een aanvraag voor een financiële bijdrage.

Initiatiefnemers gezocht

Vanwege corona zijn veel projecten geannuleerd. Dat is spijtig omdat er doorgaans veel tijd en energie is gestoken in plannen en voorbereiding. Mede hierdoor zijn veel ondersteuningsbijdragen ongebruikt op de plank blijven liggen en dat vinden wij bijzonder jammer.

De culturele sector heeft het al niet gemakkelijk en wij willen er graag op wijzen dat er nog voldoende mogelijkheden zijn om plannen te helpen slagen. Is het niet voor nu dan wel voor de komende periode. Kijk hiervoor op /aanvraag.

We denken dat corona voorlopig wel een complicerende factor zal blijven. Het is daarom zinvol om rekening te houden met de uitvoerbaarheid mochten er beperkende maatregelen van kracht zijn. Met online projecten heb je bijvoorbeeld minder last van deze complicaties. Kijk maar eens op deze corona initiatieven en ook mogelijke alternatieven voor fysieke uitvoeringen.

We hopen je hiermee te inspireren en vooral om je te adviseren om door te gaan met alle mooie plannen en projecten. Wij helpen je waar mogelijk.